Home 2018-12-24T14:05:16+01:00

CENTAR ZA MIR I MULTIETNIČKU SARADNJU 

je nevladina i neprofitabilna organizacija osnovana radi istraživanja i dokumentovanja važnih događaja u historiji Mostara i Hercegovine. Dokumentarna građa Centra se sastoji od više hiljada originalnih fotografija i filmova, autentičnih dokumenata i oko 3.000 sati video materijala, koja svjedoči o događajima u Mostaru i Hercegovini u proteklom periodu.

Centar nastoji da kroz naučnoistraživački rad prikupi podatke o mnogim događajima u Mostaru i Hercegovini, s namjerom da se ti događaji istraže i učine dostupnim javnosti, putem publikacija, knjiga i dokumentarnih filmova, te putem web servisa. Zadatak Centra je spriječiti da se zaboravi zlo kroz koje su prošli građani Mostara i Hercegovine svih nacionalnosti, te da istina o stradanju Mostara i Hercegovine bude nezaboravno svjedočanstvo i opomena budućim generacijama ove zemlje.

Centar za mir i multietničku saradnju Mostar namjerava promovisati razvoj multietničkog društva u Bosni i Hercegovini i zemljama regiona.

Direktor
Safet Oručević
(Gradonačelnik Mostara 1994–2001)

Nagrade

Pogledajte dio foto i video dokumentacije Centra za mir i multietničku saradnju Mostar

GALERIJA