o nama

Centar za mir i multietničku saradnju

Mi smo nevladina i neprofitabilna organizacija osnovana radi istraživanja i dokumentovanja važnih događaja u historiji grada Mostara i Hercegovine, u periodu od 1990 do 2004 godine. Centar posjeduje dokumentarnu građu koja se sastoji od više hiljada originalnih fotografija i filmova , autentičnih dokumenata i oko 3000 sati video materijala, koji svjedoči o događajima u Mostaru i Hercegovini u proteklom periodu.

Centar nastoji da kroz naučnoistraživački rad prikupi podatke o mnogim događajima u Mostaru i Hercegovini, s namjerom da se ti događaji istraže i učine dostupnim javnosti, putem publikacija, knjiga i dokumentarnih filmova.

Direktor
Safet Oručević
(Gradonačelnik Mostara 1994 –2001)

Naša misija

Spriječiti da se zaboravi zlo kroz koje su prošli građani Mostara i Hercegovine svih nacionalnosti, te da istina o istom bude nezaboravno svedočanstvo i opomena budućim generacijama.

Naša vizija

Naša iskrena namjera je promovisanje razvoja multietničkog društva u Bosni i Hercegovini i na prostorima bivše Jugoslavije, uz otvoreni dijalog prema svim stranama.

Ono što sam učinio za Mostar smatram da je bilo potrebno i ljudski. Sretan sam da se nalazim u krugu ljudi koji su dobili ovu istu nagradu.
Stipe MESIĆ
Predsjednik RH od 2000-2008.