O nama 2018-12-24T14:43:33+01:00

CENTAR ZA MIR I MULTIETNIČKU SARADNJU

je nevladina i neprofitabilna organizacija osnovana radi istraživanja i dokumentovanja važnih događaja u historiji grada Mostara i Hercegovine, u periodu od 1990 do 2004 godine. Centar posjeduje dokumentarnu građu koja se sastoji od više hiljada originalnih fotografija i filmova , autentičnih dokumenata i oko 3000 sati video materijala, koji svjedoči o događajima u Mostaru i Hercegovini u proteklom periodu.

Centar nastoji da kroz naučnoistraživački rad prikupi podatke o mnogim događajima u Mostaru i Hercegovini, s namjerom da se ti događaji istraže i učine dostupnim javnosti, putem publikacija, knjiga i dokumentarnih filmova. Zadatak Centra je spriječiti da se zaboravi zlo kroz koje su prošli građani Mostara i Hercegovine svih nacionalnosti, te da istina o stradanju Mostara i Hercegovine bude nezaboravno svedočanstvo i opomena budućim generacijama ove zemlje.

Centar za mir i multietničku saradnju Mostar namjerava promovisati razvoj multietničkog društva u Bosni i Hercegovini i na prostorima bivše Jugoslavije.

Direktor
Safet Oručević

(Gradonačelnik Mostara 1994 –2001)

Priznanja zaslužnim organizacijama i pojedincima
za obnovu Starog mosta.

Članovi predsjedništva BIH uručili su u kuli Helebija, jednoj od kula Starog mosta na zapadnoj strani Neretve, plakete ključnim donatorima obnove starog mosta i zaslužnim pojedincima.

Plakete predsjedništva BIH za doprinos obnovi Starog mosta su uručene predstavnicima Svjetske Banke,
Republike Italije, Kraljevine Holandije, Razvojne banke Vijeća evrope, Republike Hrvatske. Republike Francuske, Republike Turske, UNESCO, Fondacije Aga Khan, Istrazivačkom centru islamsku umjetnost i arhitekturu, WMF-a
te gradonačelniku Mostara iz perioda 1994 –2001 Safetu Oručeviću.

Plaketa UNESCO-a “Mahatma Gandhi” gradonačelniku Mostara Safetu Oručeviću.

Federico Mayor, generalni direktor UNESCO-a , tokom svoje posjete mostarskom Starom mostu dodijelio plaketu UNESCO-a “Mahatma Gandhi” gradonačelniku Mostara Safetu Oručeviću.

Priznanje Federalnog Ministarstva za kulturu i sport za rad na zaštiti i obnovi objekata kulturno-historiskog i prirodnog naslijeđa

Galerija Centra za kulturu Mostar – Dodjela priznanja Federalnog Ministarstva za kulturu i sport institucijama i pojedincima za rad na zaštiti i obnovi objekata kulturno-historiskog i prirodnog naslijeđa porušenih ili oštećenih u ratu 1992/95. Na slici: Ministar Gavrilo Grahovac i Safet Oručević pri dodjeli nagrade.

Priznanje Istraživačkog centra islamske historije, kulture i umjetnosti (IRCICA)

Priznanje Istraživačkog centra islamske historije, kulture i umjetnosti Safetu Oručeviću. Istanbul, 22 juli 2004. godine.